Autonom Talent ®

AUTONOM TALENT®, opierając się na kompleksowej metodzie, skupionej na zasobach fizycznych oraz mentalnych, specjalizuje się w szybkim i obiektywnym wskazywaniu potencjału i możliwości dalszego rozwoju. Indywidualna analiza na podstawie 24-godzinnego pomiaru HRV oraz odpowiednio dostosowane do niej konsultacje, prowadzone przez nasz zespół ekspertów, umożliwią trwałe ugruntowanie i zwiększanie potencjału wydolnościowego oraz umiejętności efektywnego odpoczynku, produktywności, a także rozwoju kompetencji.

Pomiar potencjału
Rozwój talentu
Wsparcie rozwoju

Pomiar

Podstawę naszej pracy stanowi obiektywna ocena sytuacji na podstawie 24-godzinnego pomiaru zmienności rytmu serca (HRV).
Pomiar AUTONOM TALENT® jest nieskomplikowany i wymaga jedynie nieznacznego nakładu czasu.


Rozwój

Analiza pomiarów jest obrazem stanu fizycznego i psychicznego potencjału wydolnościowego oraz umiejętności odpoczynku. Profil uzdolnień wykazuje trzy podstawowe talenty w ramach czynności zawodowych wraz z powiązanymi z nimi kompetencjami.


Wsparcie

Opierając się na stanie potencjału wydolnościowego i umiejętności odpoczynku oraz profilu uzdolnień, pomagamy wdrożyć konkretne działania interwencyjne na poziomie indywidualnym lub organizacyjnym.

Nowe
możliwości

Nowe możliwości rozwoju dla firm

Dzięki tej unikatowej metodzie od 2006 roku efektywnie wspieramy firmy i osoby prywatne w następujących obszarach: zarządzanie stresem i zasobami, zarządzanie uzdolnieniami, wdrażanie programów „wellness at workplace”, analiza metod zarządzania, zarządzanie pracą dopasowaną do wieku, asysta przy projektach wdrażających zmiany oraz porównania benchmarków. Efektem tych działań są pozytywne rekomendacje, jakie otrzymujemy od naszych klientów.

Na podstawie danych z pomiaru AUTONOM TALENT® oraz opracowanego przez nas algorytmu matematycznego wyznaczamy trzy istotne w życiu zawodowym uzdolnienia podstawowe:


  • Connector.

    DZIAŁANIE I REALIZACJA


  • Connector.

    MYŚLENIE I ANALIZA


  • Connector.

    EMPATIA I ZROZUMIENIE


Pod pojęciem uzdolnienia rozumiemy szczególne zdolności, które ukształtowały się na podstawie dyspozycji genetycznych, oddziaływań wczesnodziecięcych oraz wpływu środowiska, a które można wspierać i doskonalić przez rozwój umiejętności i wiedzy. To one wskazują nam, gdzie kryją się zalety i potencjał danego człowieka, w jakich dziedzinach może on uzyskać szczególne osiągnięcia
i jakie kompetencje będzie on osiągał z dużą łatwością bądź z ogromnym wysiłkiem.

Każde uzdolnienie jest związane z określonymi kompetencjami, które służą skutecznemu wdrażaniu posiadanych zdolności w czynności życia codziennego. Kompetencje to podstawowe umiejętności odnoszące się zarówno do konkretnych czynności, jak i sytuacji, które można rozwinąć z posiadanych uzdolnień przez trening i doświadczenie… więcej

Nie zwlekaj!

Zawsze chętnie odpowiemy na Twoje pytania dotyczące metody Autonom Talent ® i naszej oferty. Skontaktuj się z nami już dziś!

Kontakt